Demolice mostu v Bechyni

Realizováno v roce 2021

Demolice budovy v Kaplici – nádraží

Realizováno v roce 2021

Obec Benešov nad Černou

 • Oprava místní komunikace Děkanské Skaliny
 • Rekonstrukce místní komunikace U Zámečníků (komunikace, vodovod, kanalizace, chodníky)
 • Oprava opěrných zdí

Město Kaplice

 • Demolice sportovní haly Bělidlo
 • Oprava rybníku u fotovoltaické elektrárny
 • Oprava místní komunikace v Dobechově

Statutární město České Budějovice

 • Oprava rybníka Haklovský Nový
 • Oprava rybníka Lišovský

Swietelsky stavební s.r.o.

 • Realizace PSZ Horní Dlouhá
 • Demolice mostu přes říčku Smutná
 • Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá v Pošumaví

Strabag a.s.

 • Studánky – zabezpečení svahu komunikace
 • Stezka pro cyklisty Černá v Pošumaví – Hůrka
 • Mosty Trhové Sviny – bourací práce

Edikt a.s.

 • Most České Vrbné – bourací práce
 • Most Netřebice – demoliční práce

Lesy České republiky, s.p.

 • Technické zhodnocení lesní cesty U Kuželáku
 • Technické zhodnocení lesní cesty Svatá
 • Obnova rybníčků na LS Český Krumlov

Lesy Města Český Krumlov s.r.o.

 • Odstranění havárie výpusti rybníka „Na Horní Bráně“
 • Přivaděč Horní Brána
 • Přehrážka Domoradice