Historie firmy

1995– Jaroslav Pokrývka začal podnikat jako fyzická osoba, prováděl zemní a terénní práce rypadlem Menzi Muck 5000 T2.

1997 – bratři Jaroslav a Josef Pokrývkovi založili sdružení. Z počátku se sdružení zabývalo pouze obnovou odvodňovacích sítí a drobnými opravami lesních cest. Postupem času byly zakoupeny další stroje a došlo ke zvýšení počtu stálých pracovníků (mistr, obsluha a řízení strojů, pomocní dělníci).

Sdružení rozšířilo svoji činnost o rekonstrukce a výstavbu lesních cest,
opravy říčních koryt, opravy a rekonstrukce mostů, provádělo řadu činností pro lesní hospodářství. Sdružení si vybudovalo technickou základnu pro parkování a opravu strojů v Benešově nad Černou a zakoupilo administrativní budovu v Kaplici.

2013 – transformace sdružení na Pokrývka spol. s r.o..

POKRÝVKA spol. s r.o., je středně velkou stavební firmou působící především na Kaplicku, Českokrumlovsku, Vyšebrodsku, Novohradsku i v dalších částech jižních Čech.

Od transformace na společnost s ručením omezeným se rozšířil zásadně vozový park i rozsah prováděných prací. Například byl zakoupen nový distributor živičných směsí, který se využívá pro provádění penetračního makadamu, dále nový grader HBM, bagr CAT 432F, Komatsu 138, Komatsu 210, Tatry Phoenix a další stroje.

Politika jakosti a politika EMS společnosti

Vývoj počtu zaměstnanců od založení firmy.

Vedení společnosti Pokrývka, spol. s r.o. deklarovalo svoji politiku jakosti v důsledku vědomí své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům a všem zúčastněným stranám.

NAŠE CÍLE:

• Zaručit zákazníkům provedení zakázek k jejich plné spokojenosti ve shodě se
splněním všech zákonných požadavků a předpisů.
• Našim zaměstnancům dát stabilní zaměstnání a podpořit jejich kvalifikační růst.
• Při rozvoji infrastruktury dbát na snižování spotřeby energií a znečišťování
ovzduší.
• Důsledným dodržováním právních předpisů při nakládání s odpady přispívat ke zlepšování životního prostředí v místě sídla společnosti i na jednotlivých pracovištích.
• Správnou údržbou strojů a zařízení zajistit jejich bezpečný provoz tak, aby se
předešlo možným ekologickým haváriím.
• Při veškeré činnosti společnosti používat takové výrobky a technologické
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.