Demolice mostu v Bechyni

Realizováno v roce 2021

Demolice budovy v Kaplici – nádraží

Realizováno v roce 2021

Lesy České republiky, s.p.

Technické zhodnocení lesní cesty K Šímovi

Technické zhodnocení lesní cesty Svatá

LC Výrovka II.

Město Kaplice

Oprava rybníku u fotovoltaické elektrárny

Propojení VPC v osadě Žďár

Obnova parků U zasněných oveček, Park času

Swietelsky stavební s.r.o.

Výstavba cest Chvalšiny

Výstavba polní komunikace Malčice-Osek

Výstavba polní komunikace Veveří

Státní pozemkový úřad

Polní cesta Kamenná – Klažary

Sanace svahu u polní cesty C4 Veveří

Obec Benešov nad Černou

Rekonstrukce místní komunikace U Zámečníků (komunikace, vodovod, kanalizace, chodníky)

Výstavba parkoviště

Oprava opěrných zdí

Povodí Vltavy, státní podnik

Zatrubnění Jílovického potoka

Oprava jezu v Českém Krumlově a v Rožmberku nad Vltavou

Lesy Města Český Krumlov s.r.o.

Přivaděč Horní Brána

Přehrážka Domoradice

Menu