Historie firmy

1995– Jaroslav Pokrývka začal podnikat jako fyzická osoba, prováděl zemní a terénní práce rypadlem Menzi Muck 5000 T2.

1997 – bratři Jaroslav a Josef Pokrývkovi založili sdružení. Z počátku se sdružení zabývalo pouze obnovou odvodňovacích sítí a drobnými opravami lesních cest. Postupem času byly zakoupeny další stroje a došlo ke zvýšení počtu stálých pracovníků (mistr, obsluha a řízení strojů, pomocní dělníci).

Sdružení rozšířilo svoji činnost o rekonstrukce a výstavbu lesních cest,
opravy říčních koryt, opravy a rekonstrukce mostů, provádělo řadu činností pro lesní hospodářství. Sdružení si vybudovalo technickou základnu pro parkování a opravu strojů v Benešově nad Černou a zakoupilo administrativní budovu v Kaplici.

2013 – transformace sdružení na Pokrývka spol. s r.o..

POKRÝVKA spol. s r.o., je středně velkou stavební firmou působící především na Kaplicku, Českokrumlovsku, Vyšebrodsku, Novohradsku i v dalších částech jižních Čech.

Od transformace na společnost s ručením omezeným se rozšířil zásadně vozový park i rozsah prováděných prací. Například byl zakoupen nový distributor živičných směsí, který se využívá pro provádění penetračního makadamu, dále nový grader HBM, válec Ammann, bagr Euromach 65R, CAT 432F, Kubota 55, Tatra Phoenix a další stroje.

Politika jakosti a politika EMS společnosti

Vývoj počtu zaměstnanců od založení firmy.

Vedení společnosti Pokrývka, spol. s r.o. deklarovalo svoji politiku jakosti v důsledku vědomí své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům a všem zúčastněným stranám.

NAŠE CÍLE:

• Zaručit zákazníkům provedení zakázek k jejich plné spokojenosti ve shodě se
splněním všech zákonných požadavků a předpisů.
• Našim zaměstnancům dát stabilní zaměstnání a podpořit jejich kvalifikační růst.
• Při rozvoji infrastruktury dbát na snižování spotřeby energií a znečišťování
ovzduší.
• Důsledným dodržováním právních předpisů při nakládání s odpady přispívat ke zlepšování životního prostředí v místě sídla společnosti i na jednotlivých pracovištích.
• Správnou údržbou strojů a zařízení zajistit jejich bezpečný provoz tak, aby se
předešlo možným ekologickým haváriím.
• Při veškeré činnosti společnosti používat takové výrobky a technologické
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Menu